Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

International Advisory Board

Spausdinti


Prof. A. Tramontano,  University of Rome “La Sapienza”, Italy

Prof. A. Pingoud, Justus-Liebig-Universität, Germany

Prof. L. Poellinger, Karolinska Institutet, Sweden

Prof. S. Halford, University of Bristol, U.K.

Prof. B. Samuelsson, University of Gothenburg, Sweden

Prof. H. Grosjean, University of Paris-South, France