Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Biotermodinamikos ir vaist? tyrimo skyrius • Kontaktai

Spausdinti


Daumantas Matulis
Skyriaus vedejas
tel. 2691884
faks. 2602116
Akvil? Botyri?t?
tel. 2602119, viet. 261

Edita ?apkauskait?

tel. 2602119, viet. 220


Dalia ?erniauskait?

tel. 2404317, viet. 259

Leokadija Davidian

tel. 2602119, viet. 217.Virginija Dudutien?
tel. 2602119, viet. 220


Joana Gylyt?

tel. 2602119, viet. 219

Vaida Jogait?
tel. 2602119, viet. 217


Aiste Kasiliauskait?

tel. 2602119, viet. 218

Justina Kazokait?
tel. 2602119, viet. 217


Egidijus Kazlauskas

tel. 2602119, viet. 211


Migl? Kišonait?
tel. 2602119 viet. 211

Darius Ling?
tel. 2404317, viet. 259


Vilma Michailovien?
tel. 2602119, viet. 218


Katažyna Milto

tel. 2602119, viet. 261


Vaida Mork?nait?
tel. 2602119, viet. 219


Vytautas Petrauskas
tel. 2602119, viet. 219

Vilma Petrikait?

tel. 2602119, viet. 219

Jurgita Revuckien?
tel.2602119, viet.211 

Vytautas Smirnovas
tel. 2602119, viet. 261

smirnovas.info

David Timm
tel. 2602119, viet. 217


Asta Zubrien?
tel. 2602119, viet. 211

Jelena Jachno
tel. 2602119, viet. 219BVTS>> Projektai>> Darbo grup?s>>Mokslin?s publikacijos>> Mokslo populiarinimo publikacijos>> Patentai>> Mokymas>> Grantai>> Kontaktai>>